MED VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

ViFlow är en av norra Europas ledande tillverkare och leverantör av värmeväxlare, tryckkärl och övrig processutrustning avsedda för höga tryck och krävande applikatopner.

Affärsidé

ViFlow ska tillgodose industrins behov av ändamålsenliga lösningar inom värmeväxling, tryckkärl och processutrustning med syfte att optimera kundföretagens produktionsprocesser. Genom hög teknisk kompetensnivå bistår ViFlow inte bara kunden med tillverkning utan även med design-,  konstruktions- och applikationskunskap för att leverera den bästa lösningen och möjliggöra för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.

VÅRA FÖRETAG

ÖrnalpUnozon, en världsledande tillverkare av utrustning i Titan.

I våra moderna lokaler i Örnsköldsvik designas, konstrueras och tillverkas tryckkärl och tubvärmeväxlare, tankar och rörledningar för olika applikationer i internationella standarder. ÖrnalpUnozon har även unik kompetens och erfarenhet avseende svetsning i speciella material och miljöer och är en av Europas ledande tillverkare av utrustning i titan

Ekström & Son är ett av Europas ledande företag inom konstruktion, tillverkning och service av värmeväxlare och tryckkärl.

Våra kunder finns inom processindustrin över hela världen och vi har fokuserat på kvalitet sedan 1896. Vår tillverkning är fortfarande i Kristianstad där vi skräddarsyr processutrustning inom värming, kylning, kondensorer, förångare, kolonner och reaktorkärl.

ViFlow Finland

ViFlow Finland är vår finska försäljningsorganisation med kontor i Helsingfors som erbjuder kunderna omfattande tjänster vad gäller värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning.

PARTNERPRODUKT - FUNKE

PARTNERPRODUKT-GESMEX

PARTNERPRODUKT-HRS

ViFlow är återförsäljare av Funkes värmeväxlare i Norden. Funke har ett brett sortiment av värmeväxlare av hög kvalitet. Funke grundades 1974 och fokuserar på design och tillverkning av platt- och tubvärmeväxlare för i princip alla industriella applikationer. Design och beräkningar är strikt anpassade utifrån kundens specifika krav och inkluderar processanpassning, termisk design, beräkning, stressanalys och vibrationsanalys.

ViFlow är återförsäljare av Gesmex värmeväxlare i Norden. Gesmex designar och tillverkar kompakta värmeväxlare av typen lasersvetsad plate and shell för industriella applikationer. Företaget investerar kontinuerligt i produktutveckling och den främsta och senaste teknologin för att kunna erbjuda högeffektiva värmeväxlare och långsiktigt säkra sina kunders verksamheter.

ViFlow är återförsäljare av HRS värmeväxlare i Norden. En global specialist inom värmeöverföring och med lång erfarenhet inom design och tillverkning av värmeväxlare och andra komponenter för processanläggningar inom bland annat miljö- och livsmedelsindustrin.

ViFlow söker alltid de bästa medarbetarna.

I dagsläget finns inga vakanta tjänster, men öppna ansökningar är alltid välkomna. Maila din ansökan till info@viflow.se.