MED VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

ViFlow är en av Norra Europas ledande tillverkare och leverantör av tubvärmeväxlare, plattvärmeväxlare, tryckkärl och annan relaterad processutrustning designat för höga tryck och krävande applikationer

Vår Vision och Affärsidé

Vision
Med förnyelse, lagarbete och stolthet skapar vi de bästa produkterna för krävande kunder.

Affärsidé
Med vår unika applikationskunskap tillgodoser vi processindustrins behov av avancerade lösningar, med allt från design och konstruktion till tillverkning, leverans och installation av värmeväxlare, tryckkärl och annan processutrustning.

VÅRA FÖRETAG

ÖrnalpUnozon, en världsledande tillverkare av utrustning i Titan.

I våra moderna lokaler i Örnsköldsvik designas, konstrueras och tillverkas tryckkärl och tubvärmeväxlare, tankar och rörledningar för olika applikationer i internationella standarder. ÖrnalpUnozon har även unik kompetens och erfarenhet avseende svetsning i speciella material och miljöer och är en av Europas ledande tillverkare av utrustning i titan.
Läs mer

Ekström & Son är ett av Europas ledande företag inom konstruktion, tillverkning och service av värmeväxlare och tryckkärl.

Våra kunder finns inom processindustrin över hela världen och vi har fokuserat på kvalitet sedan 1896. Vår tillverkning är fortfarande i Kristianstad där vi skräddarsyr processutrustning inom värming, kylning, kondensorer, förångare, kolonner och reaktorkärl.
Läs mer

FUNKE

Läs mer

GESMEX

Läs mer

Viflow Broschyr

Läs Broschyren här