MED VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

ViFlow är en av norra Europas ledande tillverkare och leverantör av värmeväxlare, tryckkärl och övrig processutrustning avsedda för höga tryck och krävande applikationer.

Affärsidé

ViFlow ska tillgodose industrins behov av ändamålsenliga lösningar inom värmeväxling, tryckkärl och processutrustning med syfte att optimera kundföretagens produktionsprocesser. Genom hög teknisk kompetensnivå bistår ViFlow inte bara kunden med tillverkning utan även med design-,  konstruktions- och applikationskunskap för att leverera den bästa lösningen och möjliggöra för kunden att fokusera på sin kärnverksamhet.

VÅRA FÖRETAG

ÖrnalpUnozon, en världsledande tillverkare av utrustning i Titan.

I våra moderna lokaler i Örnsköldsvik designas, konstrueras och tillverkas tryckkärl och tubvärmeväxlare, tankar och rörledningar för olika applikationer i internationella standarder. ÖrnalpUnozon har även unik kompetens och erfarenhet avseende svetsning i speciella material och miljöer och är en av Europas ledande tillverkare av utrustning i titan

Ekström & Son är ett av Europas ledande företag inom konstruktion, tillverkning och service av värmeväxlare och tryckkärl.

Våra kunder finns inom processindustrin över hela världen och vi har fokuserat på kvalitet sedan 1896. Vår tillverkning är fortfarande i Kristianstad där vi skräddarsyr processutrustning inom värming, kylning, kondensorer, förångare, kolonner och reaktorkärl.

Viflow Site Service, inget jobb är för litet och knappt något är för stort!

Med världen som arbetsfält hjälper vi er med service och underhåll av er processutrustning i de allra flesta stålsorter och titan. Inget jobb är för litet och knappt något är för stort! Kontakta oss för era underhållsbehov. Vi kan utföra enstaka arbeten eller upprätta långsiktiga underhållsavtal med avtalade inställelsetider. Våra licensierade svetsare kommer ut till er för att bland annat jobba med

  • Rörsystem och licenssvetsning
  • Tankar och Cisterner
  • Värmeväxlare
  • Specialistkompetens

Viflow Broschyr

Läs Broschyren här

ViFlow söker alltid de bästa medarbetarna.

I dagsläget finns inga vakanta tjänster, men öppna ansökningar är alltid välkomna. Maila din ansökan till info@viflow.se.