MED VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

ViFlow är en av Norra Europas ledande tillverkare och leverantör av tubvärmeväxlare, plattvärmeväxlare, tryckkärl och annan relaterad processutrustning designat för höga tryck och krävande applikationer

Leif Lundgren

Ägare/VD

0660-29 21 66

leif.lundgren@viflow.se

Peter Lindberg

Försäljnings- och Marknadschef

0660-29 21 55

peter.lindberg@viflow.se

Ulf Holmberg

Försäljningsingenjör

0660-29 21 47

ulf.holmberg@viflow.se